• LockedAway.pl - Centrum Kryzysowe WordPress
 • Kontakt z biurem: +48 570 701 701
Open

Regulamin usługi aktualizacji

Regulamin usługi aktualizacji

Update WordPress & Plugin

Regulamin - Aktualizacja

§ 1 Postanowienia ogólne regulaminu usługi "Aktualizacja"

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Technika Reklamy Sp. z o.o. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem - Aktualizacja”) określa:
  - Postanowienia ogólne regulaminu usługi "Aktualizacja";
  - Zakres zobowiązań Usługodawcy pakietu abonamentowego "Aktualizacja"
  - Zakres zobowiązań Usługobiorcy pakietu abonamentowego "Aktualizacja"

§ 2 Zakres zobowiązań Usługodawcy pakietu abonamentowego "Aktualizacja"

 1. Usługodawca - Technika Reklamy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Agrestowa 20/1, 44-100 Gliwice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671792, NIP: 6312669437, REGON: 366981968. Zobowiązuje się do przeprowadzenia kompleksowych aktualizacji opisanych pod adresem strony internetowej: https://lockedaway.pl/update-wordpress-plugin/ niezwłocznie począwszy od dnia zaksięgowania wpłaty.
 2. Czas trwania usługi wynosi pełny miesiąc kalendarzowy liczony od dnia zaksięgowania płatności. Po zakończeniu okresu abonamentu usługi ustala się, iż usługa została zakończona, a ponowne rozpoczęcie usługi wymaga ponownego zamówienia i opłacenia pakietu.
 3. W przypadku występujących nieprawidłowości w działaniu witryn internetowych wynikających z przeprowadzonych zmian związanych z pakietem aktualizacji usługodawca zobowiązuje się do poprawy wykonanej usługi w terminie 24h od zgłoszenia.

§ 3 Zakres zobowiązań Usługobiorcy pakietu abonamentowego "Aktualizacja"

 1. Usługobiorca - Osoba lub firma dokonująca zamówienia usługi "Aktualizacja" zobowiązuje się do dokonania płatności za usługę z góry za cały bieżący miesiąc rozpoczynając tym samym okres abonamentowy usługi.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do wypełnienia formularza zamówień zamieszczonego pod adresem strony internetowej: https://lockedaway.pl/formularz-do-zamowien/ w celu umożliwiającym wykonania usługodawcy zamówionej usługi